Giải đáp thắc mắc: Bệnh đậu mùa khỉ có chết không?