Giải đáp: Vật lý trị liệu cho người già cần thực hiện khi nào?