Bard Pharmaceuticals

Bard Pharmaceuticals

Bard Pharmaceuticals được thành lập vào năm 1966 thuộc Napp Pharmaceutical Group. Bard Pharmaceuticals Ltd sản xuất, đóng gói và cung cấp sản phẩm đến hơn 40 quốc gia trên thế giới.