Các sản phẩm của Belmedpreparaty RUE

Belmedpreparaty RUE

Belmedpreparaty RUE là một trong những công ty kinh doanh dược phẩm lớn nhất tại Cộng hòa Belarus. Belmedpreparaty được thành lập vào đầu những năm 1990 với tư cách là một liên doanh giữa bộ y tế Belasus và ITM Investment-Trade-Marketing GmbH để nhập khẩu dược phẩm phương Tây sau thảm họa Chernobyl.