Sản phẩm của Center for Genetic Engineering and Biotechnology

Center for Genetic Engineering and Biotechnology (CIGB)

Center for Genetic Engineering and Biotechnology (CIGB) được thành lập năm 1986. Center for Genetic Engineering and Biotechnology (CIGB) có trụ sở tại Cuba, là một công ty đặc biệt về công nghệ sinh học của Cuba, chuyên phát triển, sản xuất và tiếp thị thiết bị chẩn đoán và thuốc thử sinh học, cung cấp kháng thể đơn dòng, liên hợp của chúng và protein tái tổ hợp; cũng như thiết kế và sản xuất các chẩn đoán dạng que thử cho người và thú y