Công ty cổ phần dược Kim Bảng

Công ty cổ phần dược Kim Bảng

Tên quốc tế: KIM BANG PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY.
Tên viết tắt: CÔNG TY DƯỢC KIM BẢNG.
Mã số thuế: 0700190282.