Công ty cổ phần Dược Liệu Việt Nam (Vietmec)

Công ty cổ phần Dược Liệu Việt Nam (Vietmec)

Công ty cổ phần Dược Liệu Việt Nam (VIETMEC) là một công ty dược liệu sạch, luôn trung thành với dòng dược phẩm và các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc dược liệu thiên nhiên.
Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam (VIETMEC) được cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh ngày16/03/2011  với số 0105196582 tại Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội.