Công ty cổ phần dược phẩm công nghệ Bibita

Công ty cổ phần dược phẩm công nghệ Bibita

Tên viết tắt:BIBITA.,JSC
Mã số thuế:0109116122
Ngày hoạt động: 04/03/2020
Giấy phép kinh doanh: 0109116122