Công Ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình - Quapharco

Công Ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình - Quapharco thành lập năm 2004. Công Ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình - Quapharco chuyên sản xuất dược phẩm (tân dược và đông dược), hóa chất xét nghiệm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và trang thiết bị Y tế