Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Quốc Tế Việt Nam Anh Quốc Trường Đại Hưng (Tadaphaco)

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Quốc Tế Việt Nam Anh Quốc Trường Đại Hưng (Tadaphaco)

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Quốc Tế Việt Nam Anh Quốc Trường Đại Hưng (Tadaphaco) là một trong những công ty hàng đầu trong việc sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sản phẩm dinh dưỡng như viên bổ não, viên dầu cá omega, bột diệp lục organic, các loại siro ho, siro bổ….