Công ty cổ phẩn dược phẩm Syntech

Công ty cổ phẩn dược phẩm Syntech

Công ty CP Dược phẩm Syntech thành lập năm 2017. Syntech sản xuất và kinh doanh dược phẩm, TPBVSK, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế.