Công ty CP Dược Viko 8 - Pháp

Công ty CP Dược Viko 8 - Pháp

Tên quốc tế: VIKO8 FRANCE PHARMACY JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt:VIKO8 FRANCE .,JSC

Mã số thuế: 0105910694.