Công ty TNHH Công nghệ cao Đông nam dược Bát Phúc.