Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Trường Thành Phát

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Trường Thành Phát

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên.
Mã số thuế: 0107822718.
Ngày cấp giấy phép: 27/04/2017.
Ngày hoạt động: 26/04/2017.