Công ty TNHH sản xuất thương mại Dược phẩm Thành Nam

Công ty TNHH sản xuất thương mại Dược phẩm Thành Nam có tên viết tắt: TPhar Co.,Ltd, chính thức hoạt động vào ngày 09/12/2004.
Công ty TNHH sản xuất thương mại Dược phẩm Thành Nam đạt Tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc theo khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới (GMP-WHO) cho dây chuyền: Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng.