Delpharm

Delpharm

Delpharm là công ty sản xuất các sản phẩm dược phẩm tại Châu Âu. Công ty sản xuất thuốc, vắc xin, thuốc tiêm, thuốc như siro, gel, viên nang,...