Generis

Generis

Generis được thành lập vào năm 2002 tại Bồ Đào Nha. Hiện nay, Generis thuộc Tập đoàn Aurobindo, có mặt tại hơn 20 quốc gia, được tích hợp theo chiều dọc từ R&D đến thương mại hóa. Tập đoàn có 26 nhà máy với thiết bị mới nhất và xuất khẩu sang hơn 150 quốc gia.