Kanehide Bio Co.,LTD

Kanehide Bio Co.,LTD

Kanehide Bio Co.,LTD được thành lập vào tháng 9 năm 1988 tại Nhật. Kanehide Bio Co.,LTD cung cấp các sản phẩm, thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe.