Sản phẩm của công ty Lek Pharmaceuticals

Lek Pharmaceuticals

Lek Pharmaceuticals là công ty dược ở Slovenia. Ngay từ đầu, các hoạt động của Lek Pharmaceuticals đã biết đến bởi sự phát triển năng động và khuynh hướng quốc tế hóa.

Năm 1946, nhà máy sản xuất các sản phẩm thuốc Lek chính thức được thành lập.

Năm 2002, Lek trở thành một phần của Tập đoàn Novartis.