Sản phẩm do công ty LG Chem Ltd sản xuất

LG Chem Ltd

LG Chem Ltd., thường được gọi là LG Chemical, là công ty hóa chất lớn nhất của Hàn Quốc và có trụ sở chính tại Seoul, Hàn Quốc. Đây là công ty hóa chất lớn thứ 10 trên thế giới theo doanh số bán hàng vào năm 2017. Lần đầu tiên nó được thành lập với tên gọi Lucky Chemical Industrial Corporation, chuyên sản xuất mỹ phẩm