LTS Lohmann

LTS Lohmann

LTS Lohmann được thành lập năm 1984. LTS Lohmann luôn tập trung vào việc sử dụng chuyên môn, kinh nghiệm và sự đổi mới để tạo ra các giải pháp phân phối thuốc hàng đầu thị trường.