Macter International (Pvt) Ltd

Macter International (Pvt) Ltd

Macter International Limited là một trong những công ty dược phẩm hàng đầu ở Pakistan. Macter là một công ty sản xuất các công thức dược phẩm. Hoạt động chính của công ty là sản xuất và tiếp thị các sản phẩm dược phẩm.