Medreich Limited: Các sản phẩm của Medreich

Medreich Limited

Medreich là một công ty dược phẩm tích hợp đầy đủ với sự hiện diện lâu đời trên toàn cầu. Công ty tham gia vào việc kinh doanh CMO & CDMO của các chế phẩm dược phẩm ở các dạng bào chế khác nhau phục vụ cho các danh mục Trị liệu đa dạng.