Meyer Organics Pvt. Ltd.

Meyer Organics Pvt. Ltd.

Meyer Organics là một trong những nhà sản xuất dược phẩm hàng đầu tại Ấn Độ, được thành lập vào năm 1982.
Meyer Organics là một phần của Công ty Nutraceutical số 1 và phát triển nhanh nhất thế giới, Vitabiotics Ltd. Meyer đã sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.