MJ Group

MJ Group

MJ Group được thành lập năm 1954 là một tập đoàn đa quốc gia đang phát triển với sự hiện diện trong các ngành Dược phẩm, Công nghệ sinh học, Hương liệu, Nước hoa, Hóa chất nông nghiệp & Hóa chất đặc biệt.

MJ Biopharm và MJ Biotech thuộc MJ Group là những công ty tập trung vào sức khỏe con người được hỗ trợ bởi Viện nghiên cứu MJ (MJIR).