Monico S.P.A

Monico S.P.A

Monico thành lập năm 1883, là một công ty dược phẩm của Ý chuyên sản xuất các loại thuốc để tiêm và truyền.