Myung-In Pharm. Co., Ltd.

Myung-In Pharm. Co., Ltd.

Myung-In Pharm. Co., Ltd. được thành lập vào năm 1985 tại Hàn Quốc. Công ty hoạt động trong ngành dược phẩm và sản xuất thuốc