Navana Pharmaceuticals Ltd

Navana Pharmaceuticals Ltd

Navana Pharmaceuticals Ltd. là công ty chuyên cung cấp các loại thuốc chất lượng giúp chăm sóc sức khỏe, là một thành viên của Công Ty Jahurul Islam, tập đoàn kinh doanh lâu đời nhất ở Bangladesh.