Octapharma

Octapharma

Octapharma được thành lập tại Thụy Sĩ vào năm 1983. Octapharma là một công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu và là một trong những nhà sản xuất sản phẩm protein cho người lớn nhất tại Thụy Sỹ.