Oncotec Pharma

Oncotec Pharma

Oncotec Pharma Production GmbH được thành lập vào năm 1997 là đối tác đáng tin cậy trên toàn thế giới trong việc sản xuất và phát triển thuốc kìm tế bào được sản xuất vô trùng.