Tổng hợp các sản phẩm do Otsuka sản xuất

Otsuka

Otsuka là công ty chuyên sản xuất dung dịch tiêm tĩnh mạch (phù hợp với tiêu chuẩn GMP-WHO và PIC / S). Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu các sản phẩm, bao gồm: dược phẩm; thực phẩm chức năng; các sản phẩm dinh dưỡng y tế (đồ uống và bánh kẹo, v.v.); bao bì và đóng gói các sản phẩm dược phẩm, thực phẩm và nguyên liệu để sản xuất các sản phẩm đó; máy móc và thiết bị y tế.