Phytextra

Phytextra

Phytextra là tập đoàn có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm tại châu Âu.