Rentschler Biotechnologie

Rentschler Biotechnologie

Rentschler Biopharma là công ty được thành lập vào năm 1872 tại Đức. Rentschler Biopharma phát triển và sản xuất các protein tái tổ hợp như cytokine, enzym, kháng thể đơn dòng và protein dung hợp tuân thủ các tiêu chuẩn GMP quốc tế (EMA / FDA).