Danh sách sản phẩm do Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk" sản xuất có tại Sàn thuốc

Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk

Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk là hãng chuyên sản xuất các loại thuốc tiêm. Các sản phẩm chính là thuốc chống đông máu, Narcotics...