Samchundang Pharmaceutical

Samchundang Pharmaceutical

Samchundang Pharmaceutical là công ty dược phẩm hàng đầu chuyên về các sản phẩm nhãn khoa tại Hàn Quốc. Samchundang được thành lập vào năm 1943, Samchundang đã cung cấp các sản phẩm dược phẩm chất lượng cao với mục đích mang lại cuộc sống khỏe mạnh cho mọi người.