Sandoz - Đức

Sandoz - Đức

Sandoz là một công ty thuốc gốc thuộc Novartis, được thành lập vào năm 2003, Sandoz là một công ty dược phẩm đa quốc gia. Công ty này phát triển, sản xuất và kinh doanh thuốc gốc cũng như các thành phần hoạt chất dược phẩm và công nghệ sinh học. Hãng sử dụng hơn 23.000 nhân công ở 130 quốc gia. Trụ sở chính của hãng đóng ở Holzkirchen, Đức.