Yu Luen Biotech Scientific Co., Ltd.

Yu Luen Biotech Scientific Co., Ltd.

Yu Luen là công ty chuyên nghiệp về nghiên cứu và phát triển, sản xuất OEM và đóng gói thực phẩm chức năng cho sức khỏe với triết lý kinh doanh “chuyên nghiệp đầu tiên, chất lượng đầu tiên”.