Tổng hợp sản phẩm của Celogen Pharma Pvt., Ltd

Celogen Pharma Pvt., Ltd

Celogen Pharma là một công ty tư nhân, có trụ sở chính tại Ấn Độ. Celogen Pharma hiện đang tập trung vào sản xuất và xuất khẩu dược phẩm thành phẩm.