CJ Healthcare Corporation

CJ HealthCare được thành lập vào năm 1984. CJ HealthCare là công ty dược phẩm, sản phẩm đầu tiên của CJ HealthCare là vắc-xin Viêm gan B, Hepaccine-B. Sau này CJ HealthCare có cung cấp cả các loại vắc-xin và thuốc điều trị ung thư khác.