CJ HealthCare: Tổng hợp các sản phẩm của CJ HealthCare

CJ Healthcare Corporation

CJ HealthCare được thành lập vào năm 1984. CJ HealthCare là công ty dược phẩm, sản phẩm đầu tiên của CJ HealthCare là vắc-xin Viêm gan B, Hepaccine-B. Sau này CJ HealthCare có cung cấp cả các loại vắc-xin và thuốc điều trị ung thư khác.