Sản phẩm do Công ty cổ phần dược phẩm OPC sản xuất

Công ty cổ phần dược phẩm OPC

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC tiền thân là Xí nghiệp Dược phẩm TW 26, thành lập năm 1977. OPC là một trong những tập đoàn dược phẩm vững mạnh tại Việt Nam, cung cấp các sản phẩm dược phẩm chất lượng cao, có tính đột phá.