Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương.

Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương.