Công ty cổ phần sản xuất – thương mại Dược phẩm Đông Nam

Công ty cổ phần sản xuất – thương mại Dược phẩm Đông Nam

Công ty TNHH SX – TM Dược phẩm Đông Nam được thành lập theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên ngày 16-11-2001.

Ngày 05 tháng 04 năm 2007 Công ty TNHH SX – TM Dược phẩm Đông Nam chuyển đổi thành Công ty cổ phần sản xuất – thương mại Dược phẩm Đông Nam theo giấy phép số: 4103006352

Tên viết tắt: DN PHARMA CORP.