Lyka Labs Ltd

Lyka Labs Limited được thành lập năm 1976, là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực sản xuất Công thức Dược phẩm & Thành phần Dược phẩm Hoạt tính [API] trên nhiều phân khúc điều trị khác nhau.