Sản phẩm do Lyka Labs Limited sản xuất

Lyka Labs Ltd

Lyka Labs Limited được thành lập năm 1976, là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực sản xuất Công thức Dược phẩm & Thành phần Dược phẩm Hoạt tính [API] trên nhiều phân khúc điều trị khác nhau.