Pharmaceutical Works Polpharma S.A

Pharmaceutical Works Polpharma S.A

Polpharma là công ty dẫn đầu thị trường dược phẩm Ba Lan và là một trong những nhà sản xuất thuốc hàng đầu ở khu vực Trung và Đông Âu. Polpharma thành lập năm 1935. Polpharma cung cấp các loại thuốc hiện đại, các chất và giải pháp sáng tạo cho bệnh nhân và các đối tác kinh doanh từ khắp nơi trên thế giới.