Saga Laboratories

Saga Laboratories

Saga Laboratories được thành lập vào năm 1981 tại Ấn Độ. Saga Labs chuyên sản xuất và cung cấp các thành phẩm dược phẩm và là một trong những nhà cung cấp thuốc lớn nhất tại Ấn.