Công ty dược phẩm Hà Tĩnh (Hadiphar)

Công ty dược phẩm Hà Tĩnh (Hadiphar)

Công ty dược phẩm Hà Tĩnh được thành lập năm 1960. Công ty dược phẩm Hà Tĩnh đã không ngừng phát triển với phương châm " Sáng tạo, chất lượng vì sức khỏe cộng đồng".