Medochemie Ltd

Medochemie được thành lập vào năm 1976 tại Síp. Medochemie phát triển, cấp phép, sản xuất, tiếp thị và phân phối các sản phẩm dược phẩm.