Bactirid 100mg/5ml (lọ 40ml) Medicraft - Thuốc trị nhiễm khuẩn
Bạn có thể mua hàng tại