Kháng sinh Tendipoxim 50 thế hệ 3 Cephalosporin
Bạn có thể mua hàng tại