Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 1 – Pharbaco.